Bulgarian | The Unlikely Idols

Невероятните идоли – A2

Невероятните идоли – A2

Присъединете се към Йоко, Емико и техните приятели, докато преследват отдавна изгубените си мечти да станат идоли в „The Unlikely Idols“. Проследете вълнуващото им пътешествие, докато формират уникалната идолна група Twelve Forever и изживейте върховете и паденията на славата. Но дали тяхната решителност ще бъде достатъчна, за да преодолеят предизвикателствата, пред които са изправени? Разберете в тази завладяваща история за приятелството, втория шанс и цената на славата.

Глава 1: Сънят

Йоко и Емико седяха в парка с есенни листа около тях. Те бяха приятели от дълго време и често разговаряха за живота си.

Йоко каза: „Емико, мислиш ли за мечтите ни, когато бяхме млади?“

Емико се усмихна: "Да, Йоко. Исках да бъда певица, но животът се случи."

"Исках да бъда танцьорка", отговори Йоко.

Емико предложи: „Ами ако направим идол група с жени на нашата възраст?“

Йоко се съгласи и те намериха още десет жени, които да се присъединят към тях.

При първата им среща всеки сподели своите мечти. Чувстваха се близки и развълнувани да започнат това приключение.

Йоко каза: "Нека си обещаем да следваме мечтите си заедно."

"Към нашите мечти!" - каза Емико и всички се развеселиха.

Chapter 1: The Dream

Yoko and Emiko sat in the park with autumn leaves around them. They were friends for a long time and often talked about their lives.

Yoko said, "Emiko, do you think about our dreams when we were young?"

Emiko smiled, "Yes, Yoko. I wanted to be a singer, but life happened."

"I wanted to be a dancer," Yoko replied.

Emiko suggested, "What if we make an idol group with women our age?"

Yoko agreed, and they found ten more women to join them.

At their first meeting, everyone shared their dreams. They felt close and excited to start this adventure.

Yoko said, "Let's promise to follow our dreams together."

"To our dreams!" Emiko said, and they all cheered.