Bulgarian | The Price of Sugar, the Cost of Love

Цената на захарта, цената на любовта – A1

Цената на захарта, цената на любовта – A1

В тази вълнуваща история младата Лииза среща богаташа Анти. Те се влюбват и имат щастлив живот. Но тайните излизат наяве и всичко се променя. Може ли любовта им да оцелее? Присъединете се към Liisa и Antti в едно пътуване, пълно с любов, лъжи и изненади.

Глава 1: Блестящо начало

Лийза отиде на изискано парти. Тя срещна Анти, богат човек. Харесаха се.

„Здравейте, аз съм Анти. Вие?“

— Лииза — каза тя.

Разговаряха и се забавляваха. Анти попита: „Харесвате ли хубави неща?“

— Да — отвърна Лийза.

Анти се усмихна. — Мога да помогна с това.

Лийза беше развълнувана. Тя имаше и други богати приятели, но Анти беше специален.

Chapter 1: A Shiny Start

Liisa went to a fancy party. She met Antti, a rich man. They liked each other.

"Hello, I'm Antti. You?"

"Liisa," she said.

They talked and had fun. Antti asked, "Do you like nice things?"

"Yes," Liisa replied.

Antti smiled. "I can help with that."

Liisa was excited. She had other rich friends, but Antti was special.