Bulgarian | Trainwreck Casanova

Trainwreck Казанова – A1

Глава 5: Опитвайки се здраво

Стив се опита да си намери приятелка, но не беше лесно. Той поиска помощ онлайн.

Стив: "Не мога да си намеря приятелка. Какво мога да направя?"

Онлайн приятел: "Не се предавай. Бъди уверен."

Стив се запозна с Емили онлайн. Те харесваха едни и същи неща.

Стив: „Здрасти, Емили. Харесваш ли влаковете?“

Емили: „Да, разбирам. Разкажи ми повече.“

Стив беше щастлив. Щеше да се срещне с Емили за кафе.

Chapter 5: Trying Hard

Steve tried hard to find a girlfriend, but it was not easy. He asked for help online.

Steve: "I can't find a girlfriend. What can I do?"

Online Friend: "Don't give up. Be confident."

Steve met Emily online. They liked the same things.

Steve: "Hi Emily. Do you like trains?"

Emily: "Yes, I do. Tell me more."

Steve was happy. He would meet Emily for a coffee.