Catalan | Jaap in Moscow

Jaap a Moscou - A1

Capítol 3: Nits glamurosas

Un dia, Jaap i Nadya van anar a una altra festa elegant. Jaap es va sorprendre i va dir: "Wow, Nadya, això és tan fantàstic!"

La Nadya va somriure i va respondre: "Sí, Jaap, és un món especial. Però vés amb compte. No tot és bo".

Jaap va veure gent important parlant. Va dir: "És com un joc, oi?"

Nadya va estar d'acord. "Sí, volen poder. És interessant però no segur".

Més tard, Jaap va preguntar a la Nadya: "Et preocupa el perill?"

La Nadya semblava preocupada. "Sí, hem d'anar amb compte. És la nostra vida".

Jaap i Nadya es van mantenir junts, fins i tot quan les coses es van posar difícils. El seu amor els va ajudar. Però alguna cosa gran anava a venir.

Chapter 3: Glamorous Nights

One day, Jaap and Nadya went to another posh party. Jaap was amazed and said, "Wow, Nadya, this is so fancy!"

Nadya smiled and replied, "Yes, Jaap, it's a special world. But be careful. Not everything is good."

Jaap saw important people talking. He said, "It's like a game, right?"

Nadya agreed. "Yes, they want power. It's interesting but not safe."

Later, Jaap asked Nadya, "Do you worry about the danger?"

Nadya looked worried. "Yes, we must be careful. It's our life."

Jaap and Nadya stayed together, even when things got hard. Their love helped them. But something big was coming.