Catalan | Jaap in Moscow

Jaap a Moscou - A1

Capítol 7: L'amor en un temps difícil

Jaap i Nadya s'estimaven molt. Tenien idees diferents, però eren feliços junts.

Un dia, Jaap va dir: "Nadya, ets la meva pedra. Et necessito".

La Nadya va respondre: "Tu també ets meva, Jaap. Som un equip".

Jaap va tenir una gran feina. Es van preocupar per això, però es van mantenir forts. No sabien que passaria una cosa trista aviat.

Chapter 7: Love in a Hard Time

Jaap and Nadya loved each other a lot. They had some different ideas, but they were happy together.

One day, Jaap said, "Nadya, you're my rock. I need you."

Nadya replied, "You're mine too, Jaap. We're a team."

Jaap got a big job. They worried about it but stayed strong. They didn't know a sad thing would happen soon.