Catalan | Jaap in Moscow

Jaap a Moscou - A1

Capítol 8: Una trista pèrdua

Una nit, en Jaap va trobar la Nadya a terra amb algunes drogues. Va demanar ajuda però Nadya va morir. Jaap estava molt trist.

Jaap va dir a l'Ivan: "No em puc creure que la Nadya hagi marxat".

L'Ivan va respondre: "Hem de recordar-la i seguir endavant".

Jaap va trobar una carta de la Nadya. Va dir que el seu amor es mantindria fort. Jaap va decidir tornar a Amsterdam i treballar amb el seu pare, amb l'esperança de sentir-se millor.

Chapter 8: A Sad Loss

One night, Jaap found Nadya on the floor with some drugs. He called for help but Nadya died. Jaap was very sad.

Jaap said to Ivan, "I can't believe Nadya is gone."

Ivan replied, "We must remember her and keep going."

Jaap found a letter from Nadya. It said their love would stay strong. Jaap decided to go back to Amsterdam and work with his dad, hoping to feel better.