Catalan | Jaap in Moscow

Jaap a Moscou - A1

Capítol 9: Temps en família

De tornada a Amsterdam, Jaap va trobar consol amb la seva família i amics. El van ajudar a sentir-se millor.

El pare de Jaap va dir: "Estem aquí per tu".

Jaap va respondre: "Gràcies, pare".

La Sophie va convidar en Jaap a una nit de jocs. Va acceptar, sabent que era hora d'enfrontar-se a la seva tristesa i començar a viure de nou, recordant la Nadya al seu cor.

Chapter 9: Family Time

Back in Amsterdam, Jaap found comfort with his family and friends. They helped him feel better.

Jaap's dad said, "We're here for you."

Jaap replied, "Thank you, Dad."

Sophie invited Jaap to a game night. He agreed, knowing it was time to face his sadness and start living again, remembering Nadya in his heart.