Afrikaans | The Unlikely Idols

The Unlikely Idols – A1

Hoofstuk 5: Die Aanhangers

Twelve Forever het baie vertonings gehad. Baie jong seuns het van hulle gehou. Tomoko het gesê: "So baie seuns het vir ons gejuig!" Noriko het saamgestem: "Ons is gewild by hulle."

Hulle vertonings was vol. Hulle is "The Unlikely Idols" genoem. Junko het gesê: "Ons aanhangers is oulik." Akiko het ingestem: "Hulle is mal oor ons vertonings."

Emiko het gesê: "Kom ons werk hard en wys ouderdom maak nie saak nie."

Chapter 5: The Fans

Twelve Forever had many shows. Many young boys liked them. Tomoko said, "So many boys cheered for us!" Noriko agreed, "We are popular with them."

Their shows were full. They were called "The Unlikely Idols." Junko said, "Our fans are cute." Akiko agreed, "They love our shows."

Emiko said, "Let's work hard and show age doesn't matter."