Afrikaans | The Unlikely Idols

The Unlikely Idols – A1

Hoofstuk 10: Die Tweede Kans

Yoko en Emiko het probeer om alleen te sing. Maar slegte dinge uit die verlede was steeds daar. Hulle het hartseer gevoel.

Yoko het gesê: "Ek kan nie die verlede vergeet nie."

Emiko het gesê: "Ek ook. Maar ons moet probeer."

Hulle het baie dinge probeer om beter te voel. Hulle wou verander.

Yoko het gesê: "Ons kan dit doen."

Emiko het gesê: "Ja, ons kan gelukkig wees."

Chapter 10: The Second Chance

Yoko and Emiko tried to sing alone. But bad things from the past were still there. They felt sad.

Yoko said, "I can't forget the past."

Emiko said, "Me too. But we must try."

They tried many things to feel better. They wanted to change.

Yoko said, "We can do it."

Emiko said, "Yes, we can be happy."