Afrikaans | The Unlikely Idols

The Unlikely Idols – A1

Hoofstuk 6: Die Oormaat

Twelve Forever het baie bekend geword. Die vroue het gestres gevoel. Hulle het groot partytjies begin hou en dwelms probeer.

Yoko het gesê: "Kom ons hou 'n partytjie saam met ons aanhangers!" Die vroue het dwelms probeer en pret gehad. Hulle het meer partytjies met aanhangers gehad.

Ayako het gesê: "Ons moet stop. Dit is nie goed vir ons nie." Maar die vroue het aanhou partytjies hou en dwelms gebruik. Hulle het hul drome vergeet.

Chapter 6: The Excess

Twelve Forever became very famous. The women felt stressed. They started having big parties and trying drugs.

Yoko said, "Let's have a party with our fans!" The women tried drugs and had fun. They had more parties with fans.

Ayako said, "We should stop. It's not good for us." But the women kept having parties and using drugs. They forgot their dreams.