Afrikaans | The Unlikely Idols

The Unlikely Idols – A1

Hoofstuk 7: Die hartseer dag

Eendag het Twelve Forever 'n dooie seun in hul woonstel gevind. Hulle het baie hartseer en bang gevoel.

Yoko het gesê: "Wat doen ons?"

Emiko het geantwoord: "Bel die polisie."

Die nuus het mense kwaad gemaak. Twelve Forever het bekommerd gevoel oor hul toekoms.

Noriko het gesê: "Ons het 'n groot fout gemaak."

Junko het geantwoord: "Kom ons help mekaar en sê jammer."

Chapter 7: The Sad Day

One day, Twelve Forever found a dead boy in their flat. They felt very sad and scared.

Yoko said, "What do we do?"

Emiko answered, "Call the police."

The news made people angry. Twelve Forever felt worried about their future.

Noriko said, "We made a big mistake."

Junko replied, "Let's help each other and say sorry."