Afrikaans | The Unlikely Idols

The Unlikely Idols – A2

The Unlikely Idols – A2

Sluit aan by Yoko, Emiko en hul vriende terwyl hulle hul langverlore drome najaag om afgode te word in "The Unlikely Idols". Volg hul opwindende reis terwyl hulle die unieke afgodsgroep, Twelve Forever, vorm en die hoogte- en laagtepunte van roem ervaar. Maar sal hul vasberadenheid genoeg wees om die uitdagings wat hulle in die gesig staar te oorkom? Vind uit in hierdie boeiende verhaal oor vriendskap, tweede kanse en die prys van roem.

Hoofstuk 1: Die Droom

Yoko en Emiko het in die park gesit met herfsblare om hulle. Hulle was lank vriende en het dikwels oor hul lewens gepraat.

Yoko het gesê: "Emiko, dink jy aan ons drome toe ons jonk was?"

Emiko het geglimlag, "Ja, Yoko. Ek wou 'n sanger wees, maar die lewe het gebeur."

“Ek wou ’n danser wees,” het Yoko geantwoord.

Emiko het voorgestel: "Wat as ons 'n afgodsgroep maak met vroue van ons ouderdom?"

Yoko het ingestem, en hulle het nog tien vroue gekry om by hulle aan te sluit.

By hul eerste ontmoeting het almal hul drome gedeel. Hulle het naby en opgewonde gevoel om hierdie avontuur te begin.

Yoko het gesê: "Kom ons belowe om ons drome saam te volg."

"Na ons drome!" het Emiko gesê, en hulle het almal gejuig.

Chapter 1: The Dream

Yoko and Emiko sat in the park with autumn leaves around them. They were friends for a long time and often talked about their lives.

Yoko said, "Emiko, do you think about our dreams when we were young?"

Emiko smiled, "Yes, Yoko. I wanted to be a singer, but life happened."

"I wanted to be a dancer," Yoko replied.

Emiko suggested, "What if we make an idol group with women our age?"

Yoko agreed, and they found ten more women to join them.

At their first meeting, everyone shared their dreams. They felt close and excited to start this adventure.

Yoko said, "Let's promise to follow our dreams together."

"To our dreams!" Emiko said, and they all cheered.