Afrikaans | The Unlikely Idols

The Unlikely Idols – A2

Hoofstuk 10: Die Tweede Kans

Yoko en Emiko het probeer om hul eie loopbane te hê. Hulle het steeds probleme met slegte gewoontes gehad. Hulle was nie gelukkig nie.

Yoko het aan Emiko gesê: "Ek wou 'n nuwe begin hê, maar dit is moeilik. My verlede is altyd daar."

Emiko het gesê: "Ek verstaan. Ek het gedink my loopbaan sal help, maar ou gewoontes gaan nie maklik weg nie."

Hulle het mekaar probeer help. Hulle het dokters gesien en na groepe gegaan vir ondersteuning.

Yoko het gesê: "Ons kan dit doen, Emiko. Ons moet aanhou probeer."

Emiko het ingestem: "Ja, Yoko. Ons kan nie toelaat dat ons verlede ons beheer nie."

Hulle het hard gewerk, maar het baie probleme ondervind. Hul vorige foute het dit moeilik gemaak om gelukkig en suksesvol te wees.

Chapter 10: The Second Chance

Yoko and Emiko tried to have their own careers. They still had problems with bad habits. They were not happy.

Yoko told Emiko, "I wanted a new start, but it's hard. My past is always there."

Emiko said, "I understand. I thought my career would help, but old habits don't go away easily."

They tried to help each other. They saw doctors and went to groups for support.

Yoko said, "We can do it, Emiko. We must keep trying."

Emiko agreed, "Yes, Yoko. We can't let our past control us."

They worked hard but faced many problems. Their past mistakes made it hard to be happy and successful.