Afrikaans | The Unlikely Idols

The Unlikely Idols – A2

Hoofstuk 2: Die Heiligdom

Yoko het vir haar vriende 'n groot woonstel in Setagaya gewys. “Dit is perfek vir ons groep om te oefen,” het sy opgewonde gesê.

Emiko het gevra: "Dis heerlik, maar kan ons dit bekostig?"

Yukiko het geantwoord, "Ons kan ons geld bymekaar sit. Ons het 'n plek nodig vir ons droom."

Hulle het almal saamgestem, en Akiko het gesê: "Kom ons kyk môre na die woonstel."

By die woonstel was hulle mal oor die spasie. Sachiko het hande geklap, "Stel jou voor dat jy hier dans!"

Tomoko het geglimlag, "Ons kan ook ons eie kamers hê."

Hulle het ingetrek en oor hul toekoms gepraat. Noriko het voorgestel: "Ons het 'n groepnaam nodig."

Chieko het gesê: "Wat van 'Twelve Forever'?"

Hulle het almal daarvan gehou en hul groep "Twelve Forever" genoem. Hulle het nader vriende geword en het hul tyd saam geniet, opgewonde oor hul toekoms as afgode.

Chapter 2: The Sanctuary

Yoko showed her friends a big flat in Setagaya. "This is perfect for our group to practise," she said excitedly.

Emiko asked, "It's lovely, but can we afford it?"

Yukiko replied, "We can put our money together. We need a place for our dream."

They all agreed, and Akiko said, "Let's see the flat tomorrow."

At the flat, they loved the space. Sachiko clapped, "Imagine practising dancing here!"

Tomoko smiled, "We can have our own rooms too."

They moved in and talked about their future. Noriko suggested, "We need a group name."

Chieko said, "How about 'Twelve Forever'?"

They all liked it and named their group "Twelve Forever." They became closer friends and enjoyed their time together, excited for their future as idols.