Afrikaans | The Unlikely Idols

The Unlikely Idols – A2

Hoofstuk 3: Die Helper

Met verloop van tyd het die vroue van Twelve Forever in hul Setagaya-woonstel sing en dans geoefen. Eendag het 'n bekende musiekvervaardiger genaamd Ryoichi hulle in 'n park sien oefen.

"Hallo, ek is Ryoichi. Kan ek na jou oefening kyk?" het hy gevra.

Yoko het geantwoord: "Natuurlik! Ons sal bly wees."

Nadat hy hulle dopgehou het, het Ryoichi gesê: "Jy is spesiaal. Ek wil jou help. Kom ons werk saam."

Die vroue was baie opgewonde. Die volgende dag het hulle Ryoichi by sy ateljee ontmoet. Hy het hulle raad gegee en gehelp om hul musiek te verbeter.

Haruko het voorgestel: "Moet ons ons eie liedjies skryf?"

Ryoichi het ingestem. "Goeie idee, Haruko."

Hulle het saam gewerk en hul eerste enkelsnit gemaak. Die vroue was trots en het geweet dit was net die begin.

Chapter 3: The Helper

Over time, the women of Twelve Forever practised singing and dancing in their Setagaya flat. One day, a famous music producer named Ryoichi saw them practising in a park.

"Hello, I'm Ryoichi. Can I watch your practice?" he asked.

Yoko replied, "Of course! We'd be happy."

After watching them, Ryoichi said, "You're special. I want to help you. Let's work together."

The women were very excited. The next day, they met Ryoichi at his studio. He gave them advice and helped improve their music.

Haruko suggested, "Should we write our own songs?"

Ryoichi agreed. "Great idea, Haruko."

They worked together and made their first single. The women were proud and knew it was only the beginning.