Afrikaans | The Unlikely Idols

The Unlikely Idols – A2

Hoofstuk 5: Die bewonderaars

Twelve Forever se eerste liedjie het gewild geword, en hulle het regstreekse vertonings begin doen. Baie jong seuns het daarvan gehou om te kyk hoe hulle optree.

Na 'n vertoning het Tomoko gesê: "Het jy al die seuns vanaand gesien? Hulle het vir ons gejuig!" Sy het gelag.

Noriko het ingestem: "Ja, dit lyk asof hulle regtig van ons hou."

Hulle vertonings het baie kaartjies verkoop, en hulle het baie aanhangers gehad. Eendag het Sachiko vir haar vriende 'n nuusartikel gewys. “Kyk, hulle noem ons ‘The Unlikely Idols’ omdat ons gewild is onder jong aanhangers.”

Junko het gesê: "Ons aanhangers is oulik, is hulle nie?"

Akiko het geantwoord: "Ja, dit is lekker hulle hou van ons shows."

Twelve Forever het hul aanhangers geniet en hard aanhou werk. Emiko het gesê: "Danksy ons aanhangers gaan dit goed met ons. Kom ons hou aan om vir hulle te wys ouderdom maak nie saak nie en ons kan steeds ons drome volg."

Chapter 5: The Admirers

Twelve Forever's first song became popular, and they started doing live shows. Many young boys liked watching them perform.

After a show, Tomoko said, "Did you see all the boys tonight? They were cheering for us!" She laughed.

Noriko agreed, "Yes, they seem to really like us."

Their shows sold many tickets, and they had lots of fans. One day, Sachiko showed her friends a news article. "Look, they call us 'The Unlikely Idols' because we are popular with young fans."

Junko said, "Our fans are cute, aren't they?"

Akiko replied, "Yes, it's nice they like our shows."

Twelve Forever enjoyed their fans and kept working hard. Emiko said, "Thanks to our fans, we're doing well. Let's keep showing them age doesn't matter and we can still follow our dreams."