Afrikaans | The Unlikely Idols

The Unlikely Idols – A2

Hoofstuk 6: Die Oormaat

Twelve Forever het meer bekend geword, en die lewe het moeiliker geword. Om van hul probleme te vergeet, het hulle groot partytjies begin hou en dwelms probeer.

Een aand het Yoko gesê: "Kom ons hou 'n prettige partytjie saam met ons aanhangers!" Die ander het ingestem, en hulle het almal heerlik gekuier. Naoko het vir hulle dwelms aangebied, en hulle het dit probeer. Almal het wonderlik gevoel, en hulle wou dit meer doen.

Soos die tyd aangegaan het, het hulle al hoe meer wilde partytjies gehou. Dit was nie goed vir hul gesondheid of vriendskappe nie. Eendag het Ayako gesê: "Ons moet versigtig wees. Ons vergeet hoekom ons musiek begin maak het." Maar die partytjies en dwelms was te opwindend om te stop, en hulle het hul drome uit die oog verloor.

Chapter 6: The Excess

Twelve Forever became more famous, and life got harder. To forget about their problems, they started having big parties and trying drugs.

One night, Yoko said, "Let's have a fun party with our fans!" The others agreed, and they all had a great time. Naoko offered them drugs, and they tried them. Everyone felt amazing, and they wanted to do it more.

As time went on, they had more and more wild parties. This was not good for their health or friendships. One day, Ayako said, "We need to be careful. We're forgetting why we started making music." But the parties and drugs were too exciting to stop, and they lost sight of their dreams.