Afrikaans | The Unlikely Idols

The Unlikely Idols – B1

Hoofstuk 5: Die bewonderaars

Twelve Forever se eerste liedjie het al hoe gewilder geword, en hulle het regstreekse vertonings begin doen. Hulle het vinnig besef dat die meeste van hul aanhangers jong tienerseuns was. Die seuns was mal daaroor om die ouer vroue wat as skoolmeisies aangetrek was op die verhoog te kyk.

Na een konsert het Tomoko opgewonde vir die groep gesê: "Het julle vanaand al die jong ouens in die gehoor gesien? Hulle het regtig vir ons gejuig!" Sy lag en vind dit snaaks.

Noriko het saamgestem: "Ja, ek het dit ook gesien. Dit lyk of ons baie gewild is onder daardie ouderdomsgroep." Sy het ook gelag.

Namate meer tienerseuns aanhangers geword het, het hulle meer kaartjies verkoop. Binnekort het Twelve Forever na volle lokale gespeel en meer en meer aanhangers gekry.

Eendag, toe die vroue by hul woonstel in Setagaya was, het Sachiko vir haar vriende 'n artikel oor hulle gewys. "Kyk hierna, meisies. Die koerante noem ons 'The Unlikely Idols'. Hulle sê ons is anders as ander groepe, en dis hoekom die jongmense van ons hou.”

Junko het bygevoeg: "Dit is wonderlik dat ons so 'n lojale groep aanhangers het. Die jong seuns is so oulik en aantreklik, is hulle nie?"

Akiko het saamgestem: "Absoluut! Dit is briljant om te sien hoe hulle so opgewonde is oor ons vertonings. Dit laat ons regtig spesiaal voel."

Twelve Forever het aanhou vertonings doen en meer aanhangers gekry. Hulle het gedink dit is snaaks dat hulle gewild is onder jonger mense. Al was dit soms moeilik, het hulle hegte vriende gebly en wou hul bes doen met hul nuwe sukses.

Emiko het saam met haar vriende gelag, "Ons het soveel bereik, en dit is alles te danke aan ons lieflike aanhangers. Kom ons hou aan om hard te werk en vir hulle te wys dat ouderdom net 'n nommer is, en jy kan enige tyd jou drome volg."

Chapter 5: The Admirers

Twelve Forever's first song was getting more popular, and they started doing live shows. They quickly realised that most of their fans were young teenage boys. The boys loved watching the older women dressed as schoolgirls on stage.

After one concert, Tomoko said excitedly to the group, "Did you see all the young lads in the audience tonight? They were really cheering for us!" She laughed, finding it funny.

Noriko agreed, "Yes, I saw that as well. It looks like we're really popular with that age group." She also laughed.

As more teenage boys became fans, they sold more tickets. Soon, Twelve Forever were playing to full venues and getting more and more fans.

One day, when the women were at their flat in Setagaya, Sachiko showed her friends an article about them. "Look at this, girls. The newspapers are calling us 'The Unlikely Idols.' They say we're different from other groups, and that's why the young people like us."

Junko added, "It's great that we have such a loyal group of fans. The young boys are so cute and good-looking, aren't they?"

Akiko agreed, "Absolutely! It's brilliant to see them so excited about our shows. It makes us feel really special."

Twelve Forever kept doing shows and getting more fans. They thought it was funny that they were popular with younger people. Even though it was sometimes hard, they stayed close friends and wanted to do their best with their new success.

Emiko said, laughing with her friends, "We've achieved so much, and it's all thanks to our lovely fans. Let's keep working hard and show them that age is only a number, and you can follow your dreams at any time."