Afrikaans | Jaap in Moscow

Jaap in Moskou – A2

Hoofstuk 4: Leer die taal van mag

Jaap wou die wêreld verstaan wat hy betree het. Hy het besluit om Russies beter te leer. Hy het geglo dit sou hom help om met Nadya en haar vriende te praat.

Eendag het Jaap vir Nadya gesê: "Ek wil my Russies verbeter. Ek dink dit sal my help om politiek meer te verstaan."

Nadya het ingestem. "Dis 'n goeie idee, Jaap."

Met Nadya se hulp het Jaap se Rus beter geword. Hy het met haar vriende oor politiek en kultuur begin praat.

By 'n geselligheid het Jaap met 'n Russiese diplomaat gepraat. Jaap het gesê: "Rusland moet goeie betrekkinge met bure hê."

Die diplomaat het geantwoord: "Dis waar, maar ons moet ook aan ons land dink."

Jaap knik. "Dit is 'n harde balans, is dit nie?"

Die diplomaat het ingestem. "Dit is lekker om te sien dat jy ons taal leer."

Jaap het nader aan Nadya en haar vriende gevoel. Hulle het hom meer vertrou. Hy het die Russiese politiek beter begin verstaan. Hy het vir Nadya gesê: "Ek begin die kompleksiteit van hierdie wêreld sien."

Nadya glimlag. "Ek is trots op jou, Jaap."

Hulle reis het voortgegaan.

Chapter 4: Learning the Language of Power

Jaap wanted to understand the world he had entered. He decided to learn Russian better. He believed it would help him talk with Nadya and her friends.

One day, Jaap told Nadya, "I want to improve my Russian. I think it will help me understand politics more."

Nadya agreed. "That's a great idea, Jaap."

With Nadya's help, Jaap's Russian got better. He started talking with her friends about politics and culture.

At a party, Jaap spoke with a Russian diplomat. Jaap said, "Russia should have good relations with neighbours."

The diplomat replied, "That's true, but we must think about our country too."

Jaap nodded. "It's a hard balance, isn't it?"

The diplomat agreed. "It's nice to see you learning our language."

Jaap felt closer to Nadya and her friends. They trusted him more. He started understanding Russian politics better. He told Nadya, "I'm starting to see the complexity of this world."

Nadya smiled. "I'm proud of you, Jaap."

Their journey continued.