Afrikaans | Jaap in Moscow

Jaap in Moskou – A2

Hoofstuk 8: 'n Hartseer verlies

Een verskriklike nag het Jaap by die huis gekom en Nadya bewusteloos op die vloer gevind met 'n paar dwelms daar naby. Hy het vinnig 'n ambulans ontbied, maar ondanks hul pogings is Nadya oorlede. Jaap was hartseer.

By Nadya se gedenkteken het Jaap vir Ivan gesê: "Ek kan nie glo Nadya is weg nie. Ons was veronderstel om saam te wees."

Ivan het hom getroos en gesê: "Die lewe is onvoorspelbaar, Jaap. Ons moet Nadya onthou en ons lewe voortsit."

Jaap het 'n brief van Nadya gekry. Dit het gelees: "Ons liefde sal vir altyd by jou bly, al is ek nie daar nie."

Jaap het bewoë gevoel en besluit om terug te keer na Amsterdam vir 'n nuwe begin. Hy het vir Ivan gesê: "Ek gaan terug werk toe by my pa se tulphokkie. Ek moet genees."

Ivan antwoord: "Ek verstaan, Jaap. Sorg vir jouself en vind vrede."

Chapter 8: A Sad Loss

One terrible night, Jaap came home to find Nadya unconscious on the floor with some drugs nearby. He quickly called for an ambulance, but despite their efforts, Nadya passed away. Jaap was heartbroken.

At Nadya's memorial, Jaap told Ivan, "I can't believe Nadya is gone. We were supposed to be together."

Ivan comforted him, saying, "Life is unpredictable, Jaap. We must remember Nadya and continue our lives."

Jaap found a letter from Nadya. It read, "Our love will stay with you forever, even if I'm not there."

Feeling moved, Jaap decided to return to Amsterdam for a fresh start. He told Ivan, "I'm going back to work at my dad's tulip booth. I need to heal."

Ivan replied, "I understand, Jaap. Take care of yourself and find peace."