Afrikaans | Jaap in Moscow

Jaap in Moskou – A2

Hoofstuk 9: Om by familie te wees

In Amsterdam het Jaap beter gevoel om by sy familie en vriende te wees. Hulle liefde en ondersteuning het hom gehelp om sy hartseer te hanteer.

Jaap se pa het hom omhels en gesê: "Dit is goed om jou terug te hê, Jaap. Ons is hier vir jou."

“Dankie, Pa,” antwoord Jaap emosioneel.

Terwyl hy by die tulphokkie gewerk het, het Jaap 'n bietjie vrede gevind. Sy vriendin Sophie het hom na ’n speletjiesaand saam met vriende genooi. Jaap het eers gehuiwer, maar toe ingestem, wetende dat hy sy hartseer moet trotseer en weer moet leer lewe, en altyd Nadya se geheue lewendig moet hou.

Chapter 9: Being with Family

In Amsterdam, Jaap felt better being around his family and friends. Their love and support helped him deal with his sadness.

Jaap's father hugged him, saying, "It's good to have you back, Jaap. We're here for you."

"Thanks, Dad," Jaap replied, emotional.

While working at the tulip booth, Jaap found some peace. His friend Sophie invited him to a game night with friends. At first, Jaap hesitated but then agreed, knowing he needed to face his grief and learn to live again, always keeping Nadya's memory alive.