Afrikaans | Trainwreck Casanova

Treinwrak Casanova – A1

Hoofstuk 10: Huistoekoms

Steve het teruggekom na sy klein woonstel. Hy het hartseer gevoel. Sy buurman Dave het gesê: "Hallo, Steve. Is jy OK?"

Steve het geantwoord: "Ja, dit gaan goed met my. Dankie, Dave."

Steve het van treine gehou. Dave het gekuier met twee biere. Hulle het oor hul stokperdjies gepraat.

“Dis laat,” sê Dave. "Ek moet gaan."

“Dankie vir die biere,” sê Steve. Hulle was bly om vriende te wees.

Chapter 10: Coming Home

Steve came back to his small flat. He felt sad. His neighbour Dave said, "Hello, Steve. Are you OK?"

Steve replied, "Yes, I'm fine. Thanks, Dave."

Steve liked trains. Dave visited with two beers. They talked about their hobbies.

"It's late," said Dave. "I should go."

"Thanks for the beers," said Steve. They were happy to be friends.