Afrikaans | Trainwreck Casanova

Treinwrak Casanova – A2

Hoofstuk 5: Probeer nuwe dinge

Steve het hard probeer om vroue te ontmoet, maar hy het nie veel geluk gehad nie. Hy het hulp op 'n webwerf gevra.

Steve: "Ek is nie goed om vroue te ontmoet nie. Wat moet ek doen?"

PickupMaster99: "Hou aan om te probeer. Wees selfversekerd."

TrainLover44: "Dit is moeilik, maar moenie moed opgee nie."

Steve het besluit om meer homself te wees. Hy het Emily aanlyn ontmoet.

Steve: "Hallo Emily, jy hou van geskiedenis en reis. Treine het Brittanje baie verander."

Emily: "Dis interessant. Vertel my meer."

Steve en Emily het oor treine gesels en besluit om te ontmoet vir koffie. Steve voel senuweeagtig, maar opgewonde. Hy het geweet dat hy besig was om te leer, maar daar was meer om te kom.

Chapter 5: Trying New Things

Steve tried hard to meet women, but he didn't have much luck. He asked for help on a website.

Steve: "I'm not good at meeting women. What should I do?"

PickupMaster99: "Keep trying. Be confident."

TrainLover44: "It's hard, but don't give up."

Steve decided to be himself more. He met Emily online.

Steve: "Hi Emily, you like history and travel. Trains changed Britain a lot."

Emily: "That's interesting. Tell me more."

Steve and Emily talked about trains and decided to meet for coffee. Steve felt nervous but excited. He knew he was learning, but there was more to come.