Afrikaans | Trainwreck Casanova

Treinwrak Casanova – A2

Hoofstuk 6: Van student tot onderwyser

Steve het baie oor afsprake geleer en wou ander help. Hy het 'n kursus genaamd "Trein na aantrekkingskrag: 'n Reis van Zero na Hero" geskep en mense na sy woonstel genooi vir die eerste les. Darren was een van hulle.

“Kom ons begin,” sê Steve. "Ons wil beter wees met vroue, reg?"

Die groep het ingestem.

“Om ’n optelkunstenaar te wees, het jy selfvertroue nodig,” het Steve verduidelik. "Jy kry dit deur te oefen."

Steve het hulle afspraaktegnieke geleer. Aan die einde het Rob gevra: "Wat as 'n vrou nie belangstel nie?"

“Dis oukei,” antwoord Steve. "Leer daaruit en gaan aan."

Na die klas het Darren vir Steve bedank. “Dit kan my regtig help,” het hy gesê.

“Jy is welkom,” antwoord Steve. "Ons is almal saam hierin."

Chapter 6: From Student to Teacher

Steve learned a lot about dating and wanted to help others. He created a course called "Train to Attraction: A Journey from Zero to Hero" and invited people to his flat for the first lesson. Darren was one of them.

"Let's start," said Steve. "We want to be better with women, right?"

The group agreed.

"To be a pick-up artist, you need confidence," Steve explained. "You get it by practising."

Steve taught them dating techniques. At the end, Rob asked, "What if a woman isn't interested?"

"It's okay," Steve replied. "Learn from it and move on."

After the class, Darren thanked Steve. "This could really help me," he said.

"You're welcome," Steve replied. "We're all in this together."