Belarusian | The Unlikely Idols

Неверагодныя ідалы - A1

Раздзел 7: Сумны дзень

Аднойчы Twelve Forever знайшлі мёртвага хлопчыка ў сваёй кватэры. Ім было вельмі сумна і страшна.

Ёка сказала: "Што нам рабіць?"

Эміка адказала: «Выкліч паліцыю».

Навіна раз'юшыла людзей. Twelve Forever адчувалі занепакоенасць сваёй будучыняй.

Норыка сказаў: «Мы зрабілі вялікую памылку».

Джунко адказаў: "Давайце дапаможам адзін аднаму і выбачымся".

Chapter 7: The Sad Day

One day, Twelve Forever found a dead boy in their flat. They felt very sad and scared.

Yoko said, "What do we do?"

Emiko answered, "Call the police."

The news made people angry. Twelve Forever felt worried about their future.

Noriko said, "We made a big mistake."

Junko replied, "Let's help each other and say sorry."