Belarusian | The Unlikely Idols

Неверагодныя ідалы - A1

Раздзел 11: Няшчасны выпадак

Эміка трапіла ў аўтамабільную аварыю. Цяпер яна ў інвалідным вазку. Яе сябры з Twelve Forever наведваюць яе ў бальніцы.

Ёка сказала: «Эміко, я не магу ў гэта паверыць. Мы дапамагалі адзін аднаму. Цяпер я не ведаю, што рабіць».

Эміка заплакала: «Прабач, Ёка. Я памылялася. Я падвяла цябе».

Сябры паабяцалі ёй дапамагчы. Яны сказалі: «Мы тут для цябе, Эміка. Мы падтрымаем цябе».

Chapter 11: The Accident

Emiko had a car accident. Now, she is in a wheelchair. Her friends from Twelve Forever visit her in the hospital.

Yoko said, "Emiko, I can't believe it. We were helping each other. Now, I don't know what to do."

Emiko cried, "I'm sorry, Yoko. I was wrong. I let you down."

Her friends promised to help her. They said, "We're here for you, Emiko. We'll support you."