Belarusian | Jaap in Moscow

Jaap у Маскве – А1

Раздзел 2: Загадкавая Надзя

Аднойчы вечарам Яап зайшоў у кафэ. Ён убачыў жанчыну і сказаў: "Прывітанне, я Яап. Ці магу я прысесці?"

Надзя ўсміхнулася: «Так, я Надзя».

Яапу спадабалася Надзя. Яны шмат размаўлялі. Надзя працавала ў ФСБ. Аднойчы яна сказала: «Яап, мая праца цяжкая і рызыкоўная. Ці можаш ты прыняць гэта?»

Яап сказаў: «Я клапачуся пра цябе, Надзя. Я разумею». Яны пацалаваліся і засталіся разам.

Chapter 2: The Enigmatic Nadya

One night, Jaap went to a café. He saw a woman and said, "Hello, I'm Jaap. Can I sit here?"

Nadya smiled, "Yes. I'm Nadya."

Jaap liked Nadya. They talked a lot. Nadya worked for the FSB. One day, she said, "Jaap, my job is hard and risky. Can you accept that?"

Jaap said, "I care for you, Nadya. I understand." They kissed and stayed together.