Belarusian | Jaap in Moscow

Jaap у Маскве – А1

Раздзел 11: Вяртанне ў Маскву

Праз некалькі месяцаў пасля смерці Надзі Яап вярнуўся ў Маскву, каб успомніць час, праведзены разам. Ён сустрэў Івана, які яму дапамог.

Яап: «Масква навявае ўспаміны, як радасныя, так і сумныя».

Іван: «Важна прыняць страту Надзі, Яап».

Яап наведаў асаблівыя месцы, потым развітаўся з Надзяй на яе магіле. Вярнуўшыся ў Амстэрдам, Яап зноў пачаў атрымліваць асалоду ад жыцця з сябрамі і сям'ёй, успамінаючы Надзю, але з нецярпеннем чакаючы новых уражанняў.

Chapter 11: Returning to Moscow

Months after Nadya died, Jaap went back to Moscow to remember their time together. He met Ivan, who helped him.

Jaap: "Moscow brings back memories, both happy and sad."

Ivan: "It's important to accept Nadya's loss, Jaap."

Jaap visited special places, then said goodbye to Nadya at her grave. Back in Amsterdam, Jaap started to enjoy life again with friends and family, remembering Nadya but looking forward to new experiences.