Belarusian | Jaap in Moscow

Jaap у Маскве – А1

Раздзел 8: Сумная страта

Аднойчы ноччу Яап знайшоў Надзю на падлозе з нейкімі наркотыкамі. Ён клікаў на дапамогу, але Надзя памерла. Яап быў вельмі сумны.

Яап сказаў Івану: «Я не магу паверыць, што Надзі няма».

Іван адказаў: «Трэба памятаць пра яе і працягваць».

Яап знайшоў ліст ад Надзі. Было сказана, што іх каханне застанецца моцным. Яап вырашыў вярнуцца ў Амстэрдам і працаваць са сваім бацькам, спадзеючыся адчуваць сябе лепш.

Chapter 8: A Sad Loss

One night, Jaap found Nadya on the floor with some drugs. He called for help but Nadya died. Jaap was very sad.

Jaap said to Ivan, "I can't believe Nadya is gone."

Ivan replied, "We must remember her and keep going."

Jaap found a letter from Nadya. It said their love would stay strong. Jaap decided to go back to Amsterdam and work with his dad, hoping to feel better.