Belarusian | Jaap in Moscow

Jaap у Маскве – А1

Раздзел 9: Сямейны час

Вярнуўшыся ў Амстэрдам, Яап знайшоў суцяшэнне са сваёй сям'ёй і сябрамі. Яны дапамаглі яму адчуць сябе лепш.

Бацька Яапа сказаў: «Мы тут для цябе».

Яап адказаў: «Дзякуй, тата».

Сафі запрасіла Яапа на гульнявы вечар. Ён згадзіўся, ведаючы, што прыйшоў час сустрэцца са сваім смуткам і пачаць жыць зноўку, успамінаючы Надзю ў душы.

Chapter 9: Family Time

Back in Amsterdam, Jaap found comfort with his family and friends. They helped him feel better.

Jaap's dad said, "We're here for you."

Jaap replied, "Thank you, Dad."

Sophie invited Jaap to a game night. He agreed, knowing it was time to face his sadness and start living again, remembering Nadya in his heart.