Belarusian | Jaap in Moscow

Яап у Маскве – А2

Раздзел 3: Шыкоўныя вечарыны

Яп і Надзя сталі хадзіць на шыкоўныя вечарынкі ў Маскву. Яны сустракаліся з багатымі людзьмі і важнымі палітыкамі. Яап адчуваў сябе крыху недарэчным, але таксама ўсхваляваным.

«Ого, Надзя, гэта дзіўна!» - ціха сказаў Яап. «Я ніколі не думаў, што буду на такіх вечарынах».

Надзя ўсміхнулася. «Сардэчна запрашаем у шыкоўную Маскву, Яап. Але будзь асцярожны. Усё не заўсёды бывае такім, якім здаецца».

На вечарынах Яап бачыў людзей, якія заключалі здзелкі і гулялі ў гульні за ўладу. Ён гаварыў пра гэта з Надзяй.

– Гэта як гульня ў шахматы, ці не так? ён сказау.

— Так, — адказала Надзя. «Кожны хоча быць магутным. Гэта цікава, але небяспечна».

Аднойчы вечарам Яап спытаў у Надзі: «Ці турбуешся ты калі-небудзь пра тое, што патрапіш у бяду?»

Надзя адказала: "Так, Яап. Мы павінны быць асцярожнымі. Але мы справімся разам".

Яап і Надзя засталіся побач, і іх жыццё стала яшчэ больш захапляльным.

Chapter 3: Fancy Parties

Jaap and Nadya started going to posh parties in Moscow. They met rich people and important politicians. Jaap felt a bit out of place but also excited.

"Wow, Nadya, this is amazing!" said Jaap quietly. "I never thought I'd be at parties like this."

Nadya smiled. "Welcome to posh Moscow, Jaap. But be careful. Things aren't always what they seem."

At the parties, Jaap saw people making deals and playing games for power. He talked to Nadya about it.

"It's like a game of chess, isn't it?" he said.

"Exactly," Nadya replied. "Everyone wants to be powerful. It's interesting but dangerous."

One night, Jaap asked Nadya, "Do you ever worry about getting into trouble?"

Nadya answered, "Yes, Jaap. We must be careful. But we can handle it together."

Jaap and Nadya stayed close and their lives became even more exciting.