Belarusian | Jaap in Moscow

Яап у Маскве – А2

Раздзел 7: Каханне ў цяжкія часы

Хаця Яап і Надзя мелі розныя погляды на некаторыя тэмы, іх любоў адзін да аднаго засталася моцнай. Яны дапамагалі адзін аднаму ў цяжкія часы, з якімі сутыкнуліся.

Аднойчы вечарам Яап сказаў Надзі: «Ты мая скала, Надзя. Я не змог бы без цябе».

Надзя адказала: "А ты мой, Яап. Мы разам справімся з усім, што трапіцца на нашым шляху".

Яапа павысілі на працы ў ФСБ, і Надзя гэтым вельмі ганарылася. Аднак новая праца азначала больш адказнасці і напружання.

Надзя выказала сваю занепакоенасць: «Яап, я хвалююся за цябе. Выбар, які ты робіш цяпер, вельмі важны».

Яап адказаў: «Я ведаю, Надзя. Я раблю ўсё магчымае для нашай краіны».

Разам яны сутыкнуліся са шматлікімі цяжкасцямі, але заўсёды падтрымлівалі адзін аднаго. Яны не ведалі, што іх чакае трагічная падзея, якая назаўжды зменіць іх жыццё.

Chapter 7: Love in Difficult Times

Even though Jaap and Nadya had different opinions on some topics, their love for each other stayed strong. They helped each other through the tough times they faced.

One evening, Jaap told Nadya, "You're my rock, Nadya. I couldn't manage without you."

Nadya replied, "And you're mine, Jaap. We'll handle anything that comes our way, together."

Jaap got promoted at his job with the FSB, and Nadya was very proud. However, the new job meant more responsibility and pressure.

Nadya expressed her concern, "Jaap, I worry about you. The choices you make now are so important."

Jaap responded, "I know, Nadya. I'm doing my best for our country."

Together, they faced many challenges but always supported each other. They didn't know that a tragic event was waiting for them, which would change their lives forever.