Belarusian | Jaap in Moscow

Яап у Маскве – А2

Раздзел 9: Быць з сям'ёй

У Амстэрдаме Яап адчуваў сябе лепш, знаходзячыся побач са сваёй сям'ёй і сябрамі. Іх любоў і падтрымка дапамаглі яму справіцца са смуткам.

Бацька Яапа абняў яго, сказаўшы: «Добра, што ты вярнуўся, Яап. Мы тут для цябе».

"Дзякуй, тата", - расчулена адказаў Яап.

Працуючы ў шапіку з цюльпанамі, Яап знайшоў супакой. Яго сяброўка Сафі запрасіла яго на гульню з сябрамі. Спачатку Яап вагаўся, але потым пагадзіўся, ведаючы, што яму трэба сустрэць сваё гора і навучыцца жыць зноўку, заўсёды захоўваючы памяць пра Надзю.

Chapter 9: Being with Family

In Amsterdam, Jaap felt better being around his family and friends. Their love and support helped him deal with his sadness.

Jaap's father hugged him, saying, "It's good to have you back, Jaap. We're here for you."

"Thanks, Dad," Jaap replied, emotional.

While working at the tulip booth, Jaap found some peace. His friend Sophie invited him to a game night with friends. At first, Jaap hesitated but then agreed, knowing he needed to face his grief and learn to live again, always keeping Nadya's memory alive.