Belarusian | The Price of Sugar, the Cost of Love

Кошт цукру, кошт кахання – B1

Раздзел 11: Цяжкае жыццё Ліісы

Лііза ўздыхнула, паглядзеўшы на сябе ў люстэрка ў ваннай. Яркае святло над ёй паказвала маршчыны на яе твары і друзлую скуру шыі.

— Добра, — прашаптала яна, спрабуючы ўсміхнуцца. Яна павінна была падрыхтавацца да сённяшняга спаткання. Іншы мужчына дапаможа аплаціць яе рахункі.

У гасцінай яе дзеці спрачаліся. Яна глыбока ўдыхнула і сказала: "Калі ласка, цішэй, дзеці! Мне трэба збірацца".

Шум паменшыўся. Лііса нанесла макіяж, каб схаваць сляды на твары. Яна была ў цеснай сукенцы і на высокіх абцасах, якія балелі яе ногі.

Калі Лііса выйшла са сваёй кватэры, яна ўбачыла сваю суседку Сьюзен. — Зноў выходзіць, Лііза? - спытала Сьюзен.

- Так, - сказала Лiiза, прытворна шчаслiвая. «Іншае спатканне».

«Будзь асцярожным, каханы. Некаторыя з гэтых мужчын не вельмі добрыя».

«Я ведаю, Сьюзан. Дзякуй за клопат».

Лііза пайшла ў паб сустракаць свайго спаткання Бернара. Ён быў невысокага росту і з вялікім жыватом. — Прывітанне, Лііса, — сказаў ён з усмешкай. "Вы выглядаеце цудоўна".

"Дзякуй, Бернар", - адказала яна, усміхнуўшыся ў адказ. – Ты таксама прыгожа выглядаеш.

Яны размаўлялі за выпіўкай. Бернар расказаў ёй пра сваю нудную работу. Лііса падавалася зацікаўленай, але на самой справе думала пра сваё мінулае.

Бернар усё больш дакранаўся да яе. Лііза дазволіла яму, памятаючы, што ёй патрэбны яго грошы.

- Пойдзем да мяне ў кватэру, каханы, - сказаў Бернард, і яго дыханне пахла алкаголем.

Лііса падумала на імгненне і сказала: "Добра, Бернард. Хадзем".

На вуліцы было хмарнае неба, хаваючы зоркі. Лііза сумавала па сваім старым жыцці і думала, ці стане яна калі-небудзь зноў шчаслівай. Але пакуль ёй трэба было працягваць гэта цяжкае жыццё, каб клапаціцца пра сваю сям'ю.

Chapter 11: Liisa's Difficult Life

Liisa sighed as she looked at herself in the bathroom mirror. The bright light above her showed the lines on her face and her neck's loose skin.

"Alright, then," she whispered, trying to smile. She had to prepare for her date tonight. Another man to help pay her bills.

In the living room, her children were arguing. She took a deep breath and said, "Please be quiet, kids! I need to get ready."

The noise got lower. Liisa put on makeup to hide the marks on her face. She wore a tight dress and high heels, which hurt her feet.

When Liisa left her flat, she saw her neighbour, Susan. "Going out again, Liisa?" Susan asked.

"Yes," Liisa said, pretending to be happy. "Another date."

"Be careful, love. Some of these men are not very nice."

"I know, Susan. Thanks for caring."

Liisa went to the pub to meet her date, Bernard. He was short and had a big belly. "Hello, Liisa," he said with a smile. "You look lovely."

"Thanks, Bernard," she replied, smiling back. "You look nice too."

They talked over drinks. Bernard told her about his boring job. Liisa acted interested, but she was really thinking about her past.

Bernard touched her more and more. Liisa let him, remembering she needed his money.

"Let's go to my flat, love," Bernard said, his breath smelling of alcohol.

Liisa thought for a moment and said, "Alright, Bernard. Let's go."

Outside, the sky was cloudy, hiding the stars. Liisa missed her old life and wondered if she would ever be happy again. But for now, she had to keep living this difficult life to take care of her family.