Bulgarian | Jaap in Moscow

Jaap в Москва – A1

Глава 6: Свят на излишъци

Яп и Надя живееха в труден свят в Москва. Ходиха на много партита и се изправяха пред много предизвикателства. Една вечер Яап говори с Надя.

Джаап: "Не мога да се справя с този живот, Надя."

Надя: "Трябва да сме силни, Яап."

Те останаха заедно, но нещата станаха по-трудни. Те не знаеха, че скоро ще настъпи голяма промяна.

Chapter 6: A World of Excess

Jaap and Nadya lived in a difficult world in Moscow. They went to many parties and faced many challenges. One night, Jaap spoke to Nadya.

Jaap: "I can't handle this life, Nadya."

Nadya: "We must be strong, Jaap."

They stayed together, but things got harder. They didn't know a big change was coming soon.