Bulgarian | Jaap in Moscow

Jaap в Москва – A1

Глава 10: Лалета

Яп се натъжи и сънуваше лоши сънища за лалета. Той каза на Софи: "Сега лалетата ме плашат."

Софи каза: "Може би имаш нужда от помощ с чувствата си."

Яп опита терапия и се почувства по-добре. Той каза: "Благодаря ти, Софи, че ми помогна."

Софи отговори: "Всички сме тук за теб, Яап."

Chapter 10: Tulips

Jaap felt sad and had bad dreams about tulips. He told Sophie, "Tulips scare me now."

Sophie said, "Maybe you need help with your feelings."

Jaap tried therapy and felt better. He said, "Thank you, Sophie, for helping me."

Sophie replied, "We're all here for you, Jaap."