Bulgarian | Jaap in Moscow

Jaap в Москва – A1

Глава 9: Семейно време

Обратно в Амстердам, Яап намери утеха със семейството и приятелите си. Те му помогнаха да се почувства по-добре.

Бащата на Яп каза: „Ние сме тук за вас“.

Джаап отговори: „Благодаря ти, татко“.

Софи покани Яап на вечер за игра. Той се съгласи, знаейки, че е време да се изправи пред тъгата си и да започне да живее отново, спомняйки си Надя в сърцето си.

Chapter 9: Family Time

Back in Amsterdam, Jaap found comfort with his family and friends. They helped him feel better.

Jaap's dad said, "We're here for you."

Jaap replied, "Thank you, Dad."

Sophie invited Jaap to a game night. He agreed, knowing it was time to face his sadness and start living again, remembering Nadya in his heart.