Catalan | Trainwreck Casanova

Trainwreck Casanova – A1

Capítol 6: Ajudar els amics

L'Steve va aprendre a ser bo per sortir. Volia ajudar els altres. Va fer un curs anomenat "Tren cap a l'atracció". Va convidar amics a casa seva.

Steve: "Aprendrem a tenir confiança amb les dones".

Darren: "Com ho fem?"

Steve: "La pràctica et fa confiat".

Steve els va ensenyar consells. Als amics els va agradar. Darren va donar les gràcies a l'Steve. Steve es va sentir feliç.

Chapter 6: Helping Friends

Steve learned how to be good at dating. He wanted to help others. He made a course called "Train to Attraction." He invited friends to his home.

Steve: "We'll learn to be confident with ladies."

Darren: "How do we do that?"

Steve: "Practice makes you confident."

Steve taught them tips. The friends liked it. Darren thanked Steve. Steve felt happy.