Catalan | Trainwreck Casanova

Trainwreck Casanova – A1

Capítol 11: Trens

L'Steve va posar una petita joguina de cap d'estació al costat de l'andana. El timbre va sonar. Era el seu veí, Ian.

"Hola, Steve. Trens nous?" va preguntar en Ian.

"Sí", va dir Steve, feliç. "Les preparo aquesta nit".

"Vas a la convenció del tren?" va preguntar en Ian.

"Sí, estic emocionat", va respondre Steve.

"Què hi ha d'ensenyar els teus trens als altres?" va suggerir en Ian.

"Potser algun dia", va dir Steve. Va somriure i va tornar als seus trens.

Chapter 11: Trains

Steve put a small station master toy next to the platform. The doorbell rang. It was his neighbour, Ian.

"Hello, Steve. New trains?" Ian asked.

"Yes," Steve said, happy. "I'm setting them up tonight."

"Going to the train convention?" Ian asked.

"Yes, I'm excited," Steve answered.

"What about showing your trains to others?" Ian suggested.

"Maybe one day," Steve said. He smiled and went back to his trains.