Catalan | Trainwreck Casanova

Trainwreck Casanova – A1

Capítol 7: La gran vida

El pis de l'Steve estava ple de diversió i música. Va parlar amb el seu amic Tom.

"Et pots creure això?" va preguntar l'Steve.

"És increïble", va dir Tom.

Se'ls va acostar una dona bonica anomenada Jessica. Van parlar i riure. Steve es va sentir molt feliç amb la seva nova vida. Li agradaven més les festes i els amics que estar sol.

Chapter 7: The Great Life

Steve's flat was full of fun and music. He spoke to his friend Tom.

"Can you believe this?" Steve asked.

"It's amazing," Tom said.

A pretty woman named Jessica came up to them. They talked and laughed. Steve felt very happy with his new life. He liked the parties and friends more than being alone.