Catalan | Trainwreck Casanova

Trainwreck Casanova – A1

Capítol 9: El judici

Steve estava al seu judici. Se sentia espantat. El seu advocat, Nigel, va intentar ajudar-lo.

Nigel va dir: "No et preocupis, Steve. Podem guanyar".

Steve va respondre: "Espero que sí, Nigel".

Les dones explicaven les seves històries. Nigel va dir que Steve no els va fer mal. El jurat va dir que Steve no era culpable. Steve va donar les gràcies a Nigel. Però Steve sabia que les coses no serien fàcils.

Chapter 9: The Trial

Steve was at his trial. He felt scared. His lawyer, Nigel, tried to help him.

Nigel said, "Don't worry, Steve. We can win."

Steve replied, "I hope so, Nigel."

The women told their stories. Nigel said Steve didn't hurt them. The jury said Steve was not guilty. Steve thanked Nigel. But Steve knew things wouldn't be easy.