Back to Cebuano

Ang Dili Mahimong mga Idolo - A2

Ang Dili Mahimong mga Idolo - A2

Apil sila Yoko, Emiko, ug ilang mga higala samtang ilang gigukod ang ilang dugay nang nawala nga mga pangandoy nga mahimong mga idolo sa "The Unlikely Idols." Sunda ang ilang kulbahinam nga panaw samtang ilang giporma ang talagsaong grupo sa idolo, Napulog Duha sa Kahangturan, ug masinati ang kataas ug ubos sa kabantog. Apan igo na ba ang ilang determinasyon sa pagbuntog sa mga hagit nga ilang giatubang? Hibal-i niining makapadani nga istorya bahin sa panaghigalaay, ikaduhang higayon, ug ang presyo sa kabantog.

Kapitulo 1: Ang Damgo

Naglingkod sila si Yoko ug Emiko sa parke nga adunay mga dahon sa tingdagdag sa ilang palibot. Dugay na silang managhigala ug kanunay maghisgot bahin sa ilang kinabuhi.

Miingon si Yoko, "Emiko, naghunahuna ka ba sa atong mga damgo sa bata pa ta?"

Mipahiyom si Emiko, "Oo, Yoko. Gusto kong mag-aawit, apan nahitabo ang kinabuhi."

“Gusto kong mahimong mananayaw,” tubag ni Yoko.

Misugyot si Emiko, "Unsa kaha kon maghimo mi og idol group sa mga babaye nga kaedad namo?"

Misugot si Yoko, ug nakakita silag napulo pa ka babaye nga mouban kanila.

Sa ilang unang panagkita, ang tanan mipaambit sa ilang mga damgo. Sila mibati nga suod ug naghinam-hinam sa pagsugod niini nga adventure.

Miingon si Yoko, "Isaad nato nga magdungan ta sa pagsunod sa atong mga damgo."

"Sa atong mga damgo!" Miingon si Emiko, ug nalipay silang tanan.

Kapitulo 2: Ang Sanctuaryo

Gipakita ni Yoko sa iyang mga higala ang usa ka dakong patag sa Setagaya. "Kini perpekto alang sa among grupo nga magpraktis," ingon niya nga malipayon.

Nangutana si Emiko, "Nindot, pero makaya ba nato?"

Mitubag si Yukiko, "Pwede namong ibutang ang among kuwarta. Nagkinahanglan kami og lugar alang sa among damgo."

Misugot silang tanan, ug miingon si Akiko, "Tan-awon nato ang flat ugma."

Sa patag, ganahan sila sa luna. Mipakpak si Sachiko, "Hunahunaa nga nagpraktis og sayaw dinhi!"

Mipahiyom si Tomoko, "Makabaton sab ta ug kaugalingong mga lawak."

Mibalhin sila ug naghisgot bahin sa ilang kaugmaon. Misugyot si Noriko, "Kinahanglan namon ang ngalan sa grupo."

Miingon si Chieko, "Unsa man ang 'Twelve Forever'?"

Silang tanan nakagusto niini ug nagngalan sa ilang grupo nga "Twelve Forever." Nahimo silang mas suod nga managhigala ug nalingaw sa ilang panag-uban, naghinam-hinam alang sa ilang kaugmaon isip mga idolo.

Kapitulo 3: Ang Magtatabang

Sa paglabay sa panahon, ang mga babaye sa Twelve Forever nagpraktis sa pagkanta ug pagsayaw sa ilang Setagaya flat. Usa ka adlaw, usa ka sikat nga prodyuser sa musika nga ginganlag Ryoichi nakakita nila nga nagpraktis sa usa ka parke.

"Hello, ako diay si Ryoichi. Pwede ko motan-aw sa imong practice?" nangutana siya.

Si Yoko mitubag, "Siyempre! Malipayon ta."

Human sa pagtan-aw kanila, si Ryoichi miingon, "Espesyal ka. Gusto kong tabangan ka. Magtinabangay ta."

Excited kaayo ang mga babaye. Pagkasunod adlaw, nagkita sila si Ryoichi sa iyang studio. Siya mihatag kanila og tambag ug mitabang sa pagpalambo sa ilang musika.

Misugyot si Haruko, "Kinahanglan ba nga magsulat kami sa among kaugalingon nga mga kanta?"

Misugot si Ryoichi. "Nindot nga ideya, Haruko."

Nagtinabangay sila ug naghimo sa ilang unang single. Ang mga babaye mapasigarbuhon ug nahibalo nga kini mao lamang ang sinugdanan.

Kapitulo 4: Ang Dakong Panahon

Andam na ang unang single sa Twelve Forever. Si Ryoichi ug ang mga babaye nagtrabaho pag-ayo. Excited sila sa ilang debut.

Miingon si Ryoichi, "Ugma, ang 'Boys in My Heart' mogawas. Sa akong hunahuna kini magmalampuson."

Nangutana si Yukiko, "Unsa may hunahunaon sa mga tawo?"

Mitubag si Ryoichi, "Ang uban ganahan niini, ang uban dili. Pero naa kay fans."

Pagka ugma, nigawas ang kanta. Ang ubang mga tawo nakagusto niini, ang uban wala. Giingnan ni Ayako ang grupo, "Dili namo tugotan ang dili maayo nga mga komentaryo nga makapugong kanamo."

Miuyon si Chieko, "Naa mi mga fans ug gituman namo ang among damgo."

Midako ang ilang fanbase, ug sa wala madugay ang ilang single naa sa top 20. Malipayon sila ug andam sa umaabot isip Twelve Forever.

Kapitulo 5: Ang mga Admirer

Ang unang kanta sa Twelve Forever nahimong popular, ug nagsugod sila sa paghimo og mga live show. Daghang mga batan-ong lalaki ang ganahan nga motan-aw kanila nga nagpasundayag.

Human sa usa ka pasundayag, si Tomoko miingon, "Nakita ba nimo ang tanan nga mga lalaki karong gabhiona? Sila nalipay alang kanato!" Mikatawa siya.

Nisugot si Noriko, "Oo, ganahan gyud sila namo."

Ang ilang mga salida nakabaligya ug daghang mga tiket, ug sila adunay daghang mga fans. Usa ka adlaw niana, gipakita ni Sachiko sa iyang mga higala ang usa ka artikulo sa balita. "Tan-awa, gitawag nila kami nga 'The Unlikely Idols' tungod kay sikat kami sa mga batan-ong fans."

Miingon si Junko, "Mga cute ang among mga fans, di ba?"

Nitubag si Akiko, "Oo, ganahan sila sa among mga show."

Ang Twelve Forever nalingaw sa ilang mga fans ug nagpadayon sa pagtrabaho og maayo. Matud pa ni Emiko, "Salamat sa among mga fans, maayo na ang among kahimtang. Ipadayon nato ang pagpakita kanila nga dili importante ang edad ug masunod gihapon nato ang atong mga damgo."

Kapitulo 6: Ang Sobra

Ang Twelve Forever nahimong mas bantogan, ug ang kinabuhi nahimong mas lisud. Aron makalimtan ang ilang mga problema, nagsugod sila sa paghimog dagkong mga party ug pagsulay sa droga.

Usa ka gabii, niingon si Yoko, "Malingaw ta sa atong mga fans!" Ang uban miuyon, ug silang tanan nalingaw. Gitanyagan sila ni Naoko ug droga, ug ilang gisulayan kini. Ang tanan mibati nga talagsaon, ug sila gusto nga mobuhat niini labaw pa.

Sa paglabay sa panahon, nagkadaghan ang ilang mga wild party. Dili kini maayo sa ilang panglawas o panaghigalaay. Usa ka adlaw niana, si Ayako miingon, "Kinahanglan kitang mag-amping. Nalimtan na nato nganong nagsugod mig musika." Apan ang mga party ug mga droga kulbahinam kaayo nga mohunong, ug nawad-an sila sa panan-aw sa ilang mga damgo.

Kapitulo 7: Ang Makasubo nga Hitabo

Usa ka buntag, ang Twelve Forever nakakita og 13-anyos nga batang lalaki nga wala nay kinabuhi sa ilang Setagaya flat. Nasuko sila pag-ayo ug wala mahibal-an kung unsa ang buhaton.

Miingon si Yoko, "U-unsay atong buhaton? Dili maayo nga damgo kini."

Mihilak si Emiko, "Kinahanglang tawagan nato ang pulis. Dili nato kini matago."

Nanawag silag polis, ug daling mikaylap ang balita. Nasuko ang mga tawo, ug nadaot ang imahe sa grupo.

Nangutana si Akiko, "Unsa may mahitabo nato?"

Miingon si Sachiko, "Kinahanglan natong tan-awon ang atong kaugalingon ug tan-awon kung unsa ang nahitabo."

Ang mga babaye naguol kaayo ug wala mahibalo kon unsa ang ilang kaugmaon.

Si Noriko miingon, "Gusto namong ipakita ang edad dili igsapayan. Apan among giguba ang tanan."

Si Junko midugang, "Kinahanglan natong suportahan ang usag usa ug himoong husto ang mga butang."

Gisulayan nila nga masabtan ang ilang bag-ong sitwasyon samtang nagpadayon ang imbestigasyon ug nagkadaghan ang mga tawo nga naghisgot bahin kanila. Daw ngitngit ang ilang kaugmaon, ug wala sila mahibalo kon unsaon pag-ayo ang ilang naguba nga kinabuhi.

Kapitulo 8: Ang Pag-ihap

Gisusi sa kapolisan ang kamatayon sa bata ug gidakop si Junko, Naoko, Tomoko, ug Haruko. Ang ubang mga miyembro sa Twelve Forever naguol kaayo ug nakurat.

Si Yoko, hapit maghilak, miingon, "Dili ko makatuo nga gidakop sila. Ang tanan paspas kaayo."

Mitubag si Emiko, "Dili namo gusto kini. Apan kinahanglang atubangon namo ang resulta sa among gibuhat."

Ang ubang mga miyembro nahibalo nga kinahanglan nilang pauswagon ang mga butang. Si Ayako miingon, "Kinahanglan natong ayohon kini alang sa atong mga higala ug sa pamilya sa bata."

Midugang si Sachiko, "Husto ka. Kinahanglan nga kita makakat-on ug mahimong mas maayong mga tawo."

Ang grupo nakahukom sa pagsulay sa paghimo sa usa ka mas maayo nga kaugmaon. Si Chieko miingon, "Atong isaad nga motubo ug ayohon ang atong mga sayop."

Silang tanan miuyon sa pag-atubang sa mga hagit ug pagtukod pag-usab sa ilang mga kinabuhi alang sa ilang kaugalingon ug sa ilang mga higala.

Kapitulo 9: Ang Sangputanan

Human sa dakong problema, naguol pag-ayo ang mga sakop sa Twelve Forever. Nawala ang ilang mga damgo ug ang mga tawo wala makagusto kanila.

Miingon si Yoko, "Dili ko makatuo nga nawala ang tanan."

Mitubag si Emiko, "Naghimo kami og dili maayo nga mga pagpili. Kinahanglan nga magpadayon kami."

Ang mga babaye wala mahibal-an kung unsa ang buhaton. Naguol sila sa ilang kagahapon.

Miingon si Sachiko, "Wala ko kabalo unsa akong buhaton karon."

Nitubag si Ayako, "Naa tay usag-usa. Magmaayo ta."

Nagsugod sila sa pagbuhat og bag-ong mga butang. Ang uban migahin ug panahon uban sa pamilya, ug ang uban misulay ug bag-ong mga kalingawan.

Miingon si Chieko, "Nagpintal ko karon. Nalipay ko."

Apan ang ilang kagahapon nagpabilin kanila, usa ka pahinumdom sa nawala kanila.

Kapitulo 10: Ang Ikaduhang Higayon

Si Yoko ug Emiko naningkamot nga makabaton ug kaugalingong mga karera. Naa pa silay problema sa daotang mga bisyo. Wala sila malipay.

Giingnan ni Yoko si Emiko, "Gusto ko og bag-ong pagsugod, pero lisud.

Si Emiko miingon, "Nakasabot ko. Nagtuo ko nga ang akong karera makatabang, apan ang daan nga mga batasan dili dali mawala."

Sila naningkamot sa pagtabang sa usag usa. Nagpakigkita sila sa mga doktor ug miadto sa mga grupo alang sa suporta.

Miingon si Yoko, "Mahimo nato kini, Emiko. Kinahanglan nga magpadayon kita sa pagpaningkamot."

Misugot si Emiko, "Oo, Yoko. Dili nato tugotan ang atong kagahapon nga magkontrolar kanato."

Nagtrabaho sila og maayo apan nag-atubang og daghang mga problema. Ang ilang nangaging mga kasaypanan nagpalisod sa paglipay ug paglampos.

Kapitulo 11: Ang Aksidente

Usa ka gabii, naguol pag-ayo si Emiko. Sobra ang iyang pag-inom ug nakahukom sa pagmaneho sa iyang awto. Paspas kaayo ang iyang pagmaneho ug nabangga sa kahoy. Nasakitan pag-ayo si Emiko ug karon naggamit na og wheelchair.

Gibisita ni Yoko si Emiko sa ospital. Miingon siya, "Emiko, dili ko makatuo niini. Kinahanglan nga magtinabangay ta, apan wala ko kabalo unsa akong buhaton."

Mihilak si Emiko ug miingon, "Pasayloa ko, Yoko. Nasayop ko. Gipakyas ko ikaw ug ang akong kaugalingon usab."

Ang iyang mga higala gikan sa Twelve Forever misuporta kang Emiko. Miingon si Ayako, "Emiko, wala ka nag-inusara. Tabangan ka namo."

Nidugang si Chieko, "Oo, Emiko. Kaming tanan ania alang kanimo, sama nga ikaw alang kanamo."

Nasayod si Emiko nga suportado siya sa iyang mga higala ug tabangan nila siya sa pagtukod pag-usab sa iyang kinabuhi.

Kapitulo 12: Ang Pagkunsad

Misamot ang gibati ni Yoko kay grabe ang iyang mental health. Ang iyang mga higala misulay sa pagtabang, apan siya nahimong mas layo.

Nangutana si Sachiko, "Yoko, okay ra ka? Layo kaayo ka. Tabangi ta?"

Nitubag si Yoko, "Ok ra ko, kapoyon lang. Ma-normal ra ko dayon."

Wala nag-ayo si Yoko. Ang iyang mga higala nabalaka ug misugyot nga mangayo siya og tabang, apan si Yoko wala maghunahuna nga kinahanglan niya kini.

Miingon si Tomoko, "Kinahanglan ta nga buhaton aron matabangan si Yoko."

Ang iyang mga higala mihukom nga dad-on si Yoko sa usa ka espesyal nga ospital. Nagsul-ob gihapon siya sa iyang uniporme sa eskwelahan gikan sa Twelve Forever.

Si Yoko miingon, "Wala ko maghunahuna nga kini matapos sa ingon niini."

Mitubag si Emiko, "Atong mahuman kini. Focus sa pagmaayo."

Kanunay siyang giduaw sa mga higala ni Yoko. Miingon si Ayako, "Ania kami alang kanimo, Yoko. Ayaw paghunong."

Mipahiyom si Yoko, mapasalamaton sa iyang mga higala. Sa ilang pagbiya, mitutok siya sa bintana, nga nagsul-ob sa iyang uniporme.