Cebuano | The Unlikely Idols

Ang Dili Mahimong mga Idolo - B1

Kapitulo 5: Ang mga Admirer

Ang unang kanta sa Twelve Forever nahimong mas popular, ug nagsugod sila sa paghimo og mga live show. Dali nilang naamgohan nga kadaghanan sa ilang mga fans mga batan-ong lalaki. Ang mga lalaki ganahan nga motan-aw sa mas tigulang nga mga babaye nga nagsul-ob sama sa mga estudyante sa entablado.

Pagkahuman sa usa ka konsyerto, si Tomoko naghinamhinam nga miingon sa grupo, "Nakita ba nimo ang tanan nga mga batan-on nga nanambong karong gabhiona? Gikalipay gyud nila kami!" Mikatawa siya, nga nakakaplag niini nga kataw-anan.

Nisugot si Noriko, "Oo, nakita ko man to. Morag sikat gyud ta anang age group." Mikatawa sab siya.

Samtang mas daghang mga tin-edyer nga lalaki ang nahimong mga fans, nagbaligya sila og daghang mga tiket. Sa wala madugay, ang Twelve Forever nagdula sa tibuok nga mga lugar ug nagkadaghan ang mga fans.

Usa ka adlaw niana, sa dihang ang mga babaye didto sa ilang flat sa Setagaya, gipakita ni Sachiko sa iyang mga higala ang usa ka artikulo bahin kanila. "Tan-awa kini, mga babaye. Ang mga mantalaan nagtawag kanato nga 'The Unlikely Idols.' Giingon nila nga lahi kami sa ubang mga grupo, ug mao kana ang hinungdan nga gusto kami sa mga batan-on."

Dugang pa ni Junko, "Nindot kaayo nga aduna mi'y loyal nga grupo sa mga fans. Ang mga batan-ong lalaki cute kaayo ug guwapa, di ba?"

Miuyon si Akiko, "Absolutely! Nindot kaayo nga makita sila nga excited kaayo sa among mga show. It makes us feel really special."

Ang Twelve Forever nagpadayon sa paghimo og mga show ug nakakuha og daghang mga fans. Nagtuo sila nga kataw-anan nga sikat sila sa mga batan-on. Bisan kung usahay lisud, nagpabilin silang suod nga higala ug gusto nga buhaton ang ilang labing maayo sa ilang bag-ong kalampusan.

Si Emiko miingon, nga nangatawa uban sa iyang mga higala, "Daghan na kaayo ang among naabot, ug kini tanan salamat sa among maanyag nga mga fans. Magpadayon ta sa pagtrabaho og maayo ug ipakita kanila nga ang edad usa ra ka numero, ug mahimo nimong sundon ang imong mga damgo bisan unsang orasa."

Chapter 5: The Admirers

Twelve Forever's first song was getting more popular, and they started doing live shows. They quickly realised that most of their fans were young teenage boys. The boys loved watching the older women dressed as schoolgirls on stage.

After one concert, Tomoko said excitedly to the group, "Did you see all the young lads in the audience tonight? They were really cheering for us!" She laughed, finding it funny.

Noriko agreed, "Yes, I saw that as well. It looks like we're really popular with that age group." She also laughed.

As more teenage boys became fans, they sold more tickets. Soon, Twelve Forever were playing to full venues and getting more and more fans.

One day, when the women were at their flat in Setagaya, Sachiko showed her friends an article about them. "Look at this, girls. The newspapers are calling us 'The Unlikely Idols.' They say we're different from other groups, and that's why the young people like us."

Junko added, "It's great that we have such a loyal group of fans. The young boys are so cute and good-looking, aren't they?"

Akiko agreed, "Absolutely! It's brilliant to see them so excited about our shows. It makes us feel really special."

Twelve Forever kept doing shows and getting more fans. They thought it was funny that they were popular with younger people. Even though it was sometimes hard, they stayed close friends and wanted to do their best with their new success.

Emiko said, laughing with her friends, "We've achieved so much, and it's all thanks to our lovely fans. Let's keep working hard and show them that age is only a number, and you can follow your dreams at any time."