Back to Cebuano

Ang Dili Mahimong mga Idolo - A2

Ang Dili Mahimong mga Idolo - A2

Apil sila Yoko, Emiko, ug ilang mga higala samtang ilang gigukod ang ilang dugay nang nawala nga mga pangandoy nga mahimong mga idolo sa "The Unlikely Idols." Sunda ang ilang kulbahinam nga panaw samtang ilang giporma ang talagsaong grupo sa idolo, Napulog Duha sa Kahangturan, ug masinati ang kataas ug ubos sa kabantog. Apan igo na ba ang ilang determinasyon sa pagbuntog sa mga hagit nga ilang giatubang? Hibal-i niining makapadani nga istorya bahin sa panaghigalaay, ikaduhang higayon, ug ang presyo sa kabantog.