Back to Cebuano

Ang Dili Mahimong mga Idolo - A2

Ang Dili Mahimong mga Idolo - A2

Apil sila Yoko, Emiko, ug ilang mga higala samtang ilang gigukod ang ilang dugay nang nawala nga mga pangandoy nga mahimong mga idolo sa "The Unlikely Idols." Sunda ang ilang kulbahinam nga panaw samtang ilang giporma ang talagsaong grupo sa idolo, Napulog Duha sa Kahangturan, ug masinati ang kataas ug ubos sa kabantog. Apan igo na ba ang ilang determinasyon sa pagbuntog sa mga hagit nga ilang giatubang? Hibal-i niining makapadani nga istorya bahin sa panaghigalaay, ikaduhang higayon, ug ang presyo sa kabantog.

Kapitulo 1: Nabuang Bahin sa mga Tren

Si Steve ug Peter didto sa gamay nga sala ni Steve, nagdula sa modelo nga mga tren. Gibutang ni Steve ang usa ka gamay nga tawo tapad sa usa ka gamay nga estasyon sa tren.

"Nakita ba nimo ang bag-ong modelo sa tren sa Class 68?" nangutana si Steve.

"Oo, kini talagsaon!" mitubag si Pedro.

Unya, misulod ang silingan ni Steve nga si Janet nga murag nasuko. "Makahilom ka ba? Saba kaayo!" siya misinggit.

“Pasayloa ko,” ni Steve nga morag naulaw.

Wala makasabot si Janet sa ilang gugma sa mga tren. "Parehas kamo sa mga bata. Dili ka ba gusto nga mobuhat sa ubang mga butang?"

Si Peter misulay sa pagpasabot, apan si Janet wala manumbaling. Human sa iyang pagbiya, naghunahuna si Steve kon kulang ba siya sa kinabuhi.

Gihupay siya ni Pedro. "Kini mahitungod sa pagpangita og balanse, higala."

Kapitulo 2: Usa ka Makalilisang nga Aksidente

Sa usa ka masanag nga kabuntagon sa tingdagdag, miadto si Steve sa iyang paboritong lugar aron motan-aw sa mga tren. Naghinam-hinam siya nga nakakita sa usa ka espesyal nga karaan nga awto sa pasahero.

"Maayong buntag, Steve!" miingon si Malcolm, laing trainspotter. "Andam na alang sa dakong higayon?"

"Oo nga Malcolm!" mitubag si Steve, nagtan-aw sa mga track gamit ang iyang binocular.

Wala magdugay, nakita ni Steve ang daan nga pampasaherong awto. Naghinam-hinam kaayo siya nga wala niya mamatikdi nga adunay laing tren nga moabut. Misinggit og pasidaan si Malcolm, apan wala siya makadungog ni Steve. Naigo sa tren si Steve, ug nahulog siya sa layo.

Nagtawag si Malcolm og ambulansya. "Ang akong higala naigo sa tren!" ingon siya.

Miabot ang mga paramedic ug gidala si Steve sa ospital. Naguol ug nabalaka si Malcolm, samtang ang hunahuna ni Steve na-coma.

Kapitulo 3: Pagmata

Mibeep ang makina sa ospital, nga nakamata kang Steve. Nakita niya ang puti nga kisame ug gibati niya ang kalibog.

Usa ka nurse miingon, "Mr. Thompson, nagmata ka! Unsay imong gibati?"

"Asa ko?" Huyang nga pangutana ni Steve.

"Naa ka sa ospital. Naaksidente ka," maluloton niyang tubag.

Nahinumdom si Steve sa pagkahagsa sa tren. Gibati niya ang kasakit sa dihang misulay siya sa paglingkod. Gisultihan siya sa nars bahin sa iyang mga samad ug nga siya na-coma sulod sa tulo ka semana.

Gihunahuna ni Steve ang iyang kamingaw nga kinabuhi ug mihukom nga magbag-o. Gibasa niya ang usa ka libro nga gitawag nga "The Game" bahin sa pagkuha sa mga babaye ug nakigsulti sa iyang therapist, si Mark, bahin niini.

Nangutana si Steve, "Makatabang ba kini nako nga mahimamat ang mga babaye?"

Si Mark miingon, "Pagmasaligon, apan pagtagad sa uban nga maayo."

Nahimamat ni Steve ang usa ka pasyente, si Jenny, ug naghisgot sila bahin sa pagbag-o sa ilang kinabuhi. Si Steve misaad nga mahimong mas maayo ug mas masaligon sa mga babaye.

Kapitulo 4: Pagsulay sa Pakig-date

Gikulbaan si Steve samtang naghimo siya og mga profile sa Tinder, Bumble, ug Hinge. Nagbutang siya og litrato sa iyang kaugalingon kauban ang iyang modelo nga tren. Sa usa ka semana, siya adunay pipila ka mga duwa. Gi-message niya ang usa ka babaye nga ginganlan og Lucy.

Steve: "Hello, Lucy! Nindot ang imong pahiyom. Morag tren nga moabot sa saktong oras."

Lucy: "Salamat. Unsay ganahan nimong buhaton?"

Steve: "Ganahan ko sa mga tren ug pagkat-on bahin sa pagpakigsulti sa mga tawo."

Lucy: "Tinuod?"

Wala na makadungog si Steve gikan kang Lucy. Miadto siya sa usa ka pub ug nakigsulti sa pipila ka mga babaye.

Steve: "Hi, buotan ka. Mga anghel ka ba?"

Babaye: "Be more original. Unsay ganahan nimo?"

Steve: "Ganahan ko sa modelo nga mga tren ug pagkat-on nga mahimong masaligon."

Babaye: "Basta sa imong kaugalingon, walay limbong."

Nasayud si Steve nga aduna pa siyay angayng makat-unan mahitungod sa pagpakigdeyt.

Kapitulo 5: Pagsulay sa Bag-ong mga Butang

Si Steve naningkamot pag-ayo sa pagpakigkita sa mga babaye, apan wala siyay swerte. Nangayo siya og tabang sa usa ka website.

Steve: "Dili ko maayo nga makigtagbo sa mga babaye. Unsa ang akong buhaton?"

PickupMaster99: "Padayon sa pagsulay. Pagmasaligon."

TrainLover44: "Lisud kini, apan ayaw paghunong."

Nakahukom si Steve nga mahimong labaw pa sa iyang kaugalingon. Nahimamat niya si Emily online.

Steve: "Hi Emily, ganahan ka sa kasaysayan ug pagbiyahe. Ang mga tren nakapausab pag-ayo sa Britanya."

Emily: "Makaikag kana. Sultihi ako ug dugang."

Si Steve ug Emily naghisgot bahin sa mga tren ug mihukom nga magkita aron magkape. Gikulbaan si Steve apan naghinam-hinam. Nahibal-an niya nga nagkat-on siya, apan adunay daghan pa nga moabut.

Kapitulo 6: Gikan sa Estudyante ngadto sa Magtutudlo

Daghan ang nakat-onan ni Steve bahin sa pagpakigdeyt ug gustong motabang sa uban. Naghimo siya og kurso nga gitawag og "Train to Attraction: A Journey from Zero to Hero" ug giimbitar ang mga tawo sa iyang flat para sa unang leksyon. Usa kanila si Darren.

“Sugdan na nato,” ni Steve. "Gusto namon nga mahimong mas maayo sa mga babaye, di ba?"

Misugot ang grupo.

"Aron mahimong usa ka pick-up artist, kinahanglan nimo ang pagsalig," gipasabut ni Steve. "Makuha nimo kini pinaagi sa pagpraktis."

Gitudloan sila ni Steve og mga teknik sa pagpakigdeyt. Sa katapusan, nangutana si Rob, "Unsa kaha kon ang usa ka babaye dili interesado?"

“Okey ra,” tubag ni Steve. "Pagkat-on gikan niini ug padayon."

Human sa klase, nagpasalamat si Darren kang Steve. "Kini makatabang kaayo kanako," ingon niya.

“Bahala ka,” tubag ni Steve. "Kitang tanan nag-uban niini."

Kapitulo 7: Ang Maayong Kinabuhi

Ang patag ni Steve puno sa musika ug ang mga tawo nangatawa. Miinom siyag champagne ug mitan-aw sa palibot. Nakita niya ang daghang matahum nga mga babaye nga nakagusto sa iyang kalampusan. Nakig-istorya siya sa iyang higala nga si Tom, kinsa nalingaw usab sa mga party.

"Makatuo ka ba niini, higala?" Nangutana si Steve. "Kaniadto nagdula ako sa mga tren nga nag-inusara. Karon, tan-awa kini!"

“Nasayod ko,” ni Tom nga nagpahiyom. "Gibag-o nimo ang imong kinabuhi!"

Miyango si Steve. "Oo, salamat sa 'The Game' ug usa ka pick-up artist."

Usa ka gwapa nga babaye nga nagsul-ob og pula nga sinina ang miduol kanila. "Ikaw si Steve, ang sikat nga pick-up artist?" nangutana siya.

"Ako kana," tubag niya.

"Ako nga pala si Jessica," sabi niya. "Magstorya ta sa dapit nga hilom."

Sa ulahi, usa ka babaye nangutana kang Steve, "Gimingaw ka ba sa imong daan nga kinabuhi?"

Naghunahuna si Steve ug miingon, "Dili, nag-inusara ko kaniadto. Mas malipayon ko karon." Ang party nagpadayon, ug si Steve mibati nga mapasigarbuhon sa iyang bag-ong kinabuhi.

Kapitulo 8: Nagsugod ang Kasamok

Mipauli si Steve ug gipakitaan si Mark og mantalaan. Ang iyang nawong anaa niini, ug ang balita dili maayo. Nasuko kaayo si Steve.

Gibasa ni Mark ang istorya. "Steve, gibuhat ba gyud nimo kini?"

Miingon si Steve, "Adunay usa ka party nga adunay whipped cream ug uban pa, apan wala ko mamugos bisan kinsa. Okay ra!"

Giingnan siya ni Mark, "Dili kini maayo tan-awon. Adunay daghang impormasyon, ug ingon og sila adunay ebidensya."

Nasuko si Steve. "Nganong gibuhat nila kini? Nagtuo ko nga nalingaw tang tanan!"

Si Mark miingon, "Kinahanglan nga andam ka. Lisod kini, apan tabangan ko ikaw."

Nag-istoryahanay pa sila, ug mibiya si Mark. Naguol si Steve, apan nahibal-an niya nga magkauban silang atubangon ang problema.

Kapitulo 9: Ang Pagsulay

Ang korte puno sa mga tawo nga naghulat sa husay ni Steve. Gikulbaan pag-ayo si Steve. Si Nigel, ang iyang abogado, misulay sa pagpaayo kaniya.

"Ayaw kabalaka, Steve. Maayo ang among depensa," ni Nigel.

"Sana nga," tubag ni Steve, nga nagtan-aw sa hurado.

Ang prosekusyon, nga gipangulohan ni Victoria, nangutana sa mga babaye. Naghisgot sila mahitungod sa ilang dili maayo nga mga kasinatian uban ni Steve. Apan kusganong gidepensahan ni Nigel si Steve.

Sa iyang kataposang mga pulong, si Nigel miingon, "Kinahanglang hinumdoman sa hurado nga kini nga mga panghitabo giuyonan sa tanan. Dili gusto ni Steve nga masakitan si bisan kinsa."

Ang hurado nakahukom nga si Steve dili sad-an. Nagpasalamat siya kang Nigel, naghilak og gamay.

"Bahala ka. Apan wala pa kini matapos. Kinahanglan nimong tukuron pag-usab ang imong kinabuhi karon," ni Nigel.

Kapitulo 10: Pagpauli

Giablihan ni Steve ang pultahan sa iyang apartment. Kini gamay ug basa. Lahi kaayo kini tan-awon sa iyang karaan nga dako nga patag. Adunay poster sa tren sa bungbong.

Si Dave, iyang silingan, nangutana, "Okay ka lang, Steve?"

"Oo, okay ra ko," ni Steve nga nagpahiyom.

Milabay ang mga adlaw, ug gihukas ni Steve ang iyang mga modelo sa tren. Usa ka gabii, miabot si Dave nga nagdalag duha ka beer. "Gusto ug beer ug chat?" nangutana siya.

"Oo nga," ni Steve.

Naghisgot sila bahin sa ilang mga kalingawan. Wala maghisgot si Steve sa iyang kagahapon isip pick-up artist. Nindot ang ilang panahon. Sa wala pa mobiya, si Dave miingon, "Nalipay ko nga nag-istoryahanay ta."

Gibati ni Steve nga malipayon ug konektado. Mibalik siya sa iyang mga modelo sa tren ug mipahiyom.

Kapitulo 11: Kinabuhi sa Riles

Gibutang ni Steve ang gamay nga station master tapad sa plataporma. Mibagting ang doorbell. Giablihan niya ang pultahan ug nakita niya ang iyang silingan nga si Ian.

"Hi, Steve. Naa kay package. Dugang tren?" pangutana ni Ian.

"Oo nga" sabi ni Steve. "Naa koy bag-ong mga tren ug mga karwahe."

"Ganahan ka sa mga tren," mipahiyom si Ian. "Moadto ka ba sa Model Railway Convention?"

“Oo, excited ko,” tubag ni Steve.

"Nakahunahuna ka ba bahin sa paghatag mga paglibot sa imong modelo nga riles?" pangutana ni Ian.

"Basin sa umaabot," ni Steve.

“Sige, paglingaw-lingaw,” ni Ian, mibiya.

Mibalik si Steve sa iyang mga tren. Gitan-aw niya ang litrato sa mga higala nga ganahan usab sa mga tren. “Tingali panahon na nga ipaambit ang akong hilig,” naghunahuna siya.

Kapitulo 12: Ang Wala Masusi nga Kinabuhi

Si Steve didto sa entablado, naghulat ug tren. Si Peter, laing fan sa tren, nakigsulti kaniya.

"Steve, nahibal-an ba nimo nga ang Mallard mao ang pinakapaspas nga tren sa alisngaw sa kalibutan? Nagdagan kini nga 126 milya matag oras, "miingon si Peter.

"Oo, nahibal-an ko. Gihimo kini kaniadtong 1938," tubag ni Steve.

Nag-abot ang tren, kag ginbantayan nila ini. Sa dihang mibiya kini, gipangutana ni Peter si Steve, "Nganong ganahan ka ug tren?"

Miingon si Steve, "Ganahan ko nila. Wala ko kabalo ngano."

Gisultihan siya ni Peter nga ang iyang apohan nagpakita kaniya og mga tren sa bata pa siya.

"Duna bay plano karong adlawa, Steve?" Nangutana si Pedro.

"Dili, nagtrabaho lang sa akong modelo nga tren sa balay," tubag ni Steve.

"Nice. Magkita ta unya," ni Peter.