Afrikaans | Jaap in Moscow

Jaap in Moskou – A1

Hoofstuk 2: Die Enigmatiese Nadya

Een aand het Jaap na 'n kafee gegaan. Hy het 'n vrou gesien en gesê: "Hallo, ek is Jaap. Kan ek hier sit?"

Nadya het geglimlag, "Ja. Ek is Nadya."

Jaap het van Nadya gehou. Hulle het baie gepraat. Nadya het vir die RFD gewerk. Eendag het sy gesê: "Jaap, my werk is moeilik en riskant. Kan jy dit aanvaar?"

Jaap het gesê: "Ek gee om vir jou, Nadya. Ek verstaan." Hulle het gesoen en saam gebly.

Chapter 2: The Enigmatic Nadya

One night, Jaap went to a café. He saw a woman and said, "Hello, I'm Jaap. Can I sit here?"

Nadya smiled, "Yes. I'm Nadya."

Jaap liked Nadya. They talked a lot. Nadya worked for the FSB. One day, she said, "Jaap, my job is hard and risky. Can you accept that?"

Jaap said, "I care for you, Nadya. I understand." They kissed and stayed together.