Afrikaans | Jaap in Moscow

Jaap in Moskou – A1

Hoofstuk 11: Terugkeer na Moskou

Maande nadat Nadya gesterf het, is Jaap terug na Moskou om hul tyd saam te onthou. Hy het Ivan ontmoet, wat hom gehelp het.

Jaap: "Moskou bring herinneringe terug, gelukkig en hartseer."

Ivan: "Dit is belangrik om Nadya se verlies te aanvaar, Jaap."

Jaap het spesiale plekke besoek en toe vir Nadya by haar graf gegroet. Terug in Amsterdam het Jaap weer die lewe saam met vriende en familie begin geniet, Nadya onthou, maar uitgesien na nuwe ervarings.

Chapter 11: Returning to Moscow

Months after Nadya died, Jaap went back to Moscow to remember their time together. He met Ivan, who helped him.

Jaap: "Moscow brings back memories, both happy and sad."

Ivan: "It's important to accept Nadya's loss, Jaap."

Jaap visited special places, then said goodbye to Nadya at her grave. Back in Amsterdam, Jaap started to enjoy life again with friends and family, remembering Nadya but looking forward to new experiences.