Afrikaans | Jaap in Moscow

Jaap in Moskou – A1

Hoofstuk 10: Tulpe

Jaap het hartseer gevoel en kwaai gedroom oor tulpe. Hy het vir Sophie gesê: "Tulpe maak my nou bang."

Sophie het gesê: "Miskien het jy hulp nodig met jou gevoelens."

Jaap het terapie probeer en beter gevoel. Hy het gesê: "Dankie, Sophie, dat jy my gehelp het."

Sophie het geantwoord: "Ons is almal hier vir jou, Jaap."

Chapter 10: Tulips

Jaap felt sad and had bad dreams about tulips. He told Sophie, "Tulips scare me now."

Sophie said, "Maybe you need help with your feelings."

Jaap tried therapy and felt better. He said, "Thank you, Sophie, for helping me."

Sophie replied, "We're all here for you, Jaap."