Afrikaans | Jaap in Moscow

Jaap in Moskou – A1

Hoofstuk 3: Glansryke nagte

Eendag het Jaap en Nadya na 'n ander deftige partytjie gegaan. Jaap was verbaas en het gesê: "Sjoe, Nadya, dit is so fancy!"

Nadya het geglimlag en geantwoord: "Ja, Jaap, dis 'n spesiale wêreld. Maar wees versigtig. Nie alles is goed nie."

Jaap het belangrike mense sien praat. Hy het gesê: "Dit is soos 'n speletjie, reg?"

Nadya het ingestem. "Ja, hulle wil krag hê. Dit is interessant, maar nie veilig nie."

Later het Jaap vir Nadya gevra: "Bekommer jy jou oor die gevaar?"

Nadya het bekommerd gelyk. "Ja, ons moet versigtig wees. Dit is ons lewe."

Jaap en Nadya het saam gebly, selfs toe dinge moeilik geraak het. Hulle liefde het hulle gehelp. Maar iets groots was aan die kom.

Chapter 3: Glamorous Nights

One day, Jaap and Nadya went to another posh party. Jaap was amazed and said, "Wow, Nadya, this is so fancy!"

Nadya smiled and replied, "Yes, Jaap, it's a special world. But be careful. Not everything is good."

Jaap saw important people talking. He said, "It's like a game, right?"

Nadya agreed. "Yes, they want power. It's interesting but not safe."

Later, Jaap asked Nadya, "Do you worry about the danger?"

Nadya looked worried. "Yes, we must be careful. It's our life."

Jaap and Nadya stayed together, even when things got hard. Their love helped them. But something big was coming.