Afrikaans | Jaap in Moscow

Jaap in Moskou – A1

Hoofstuk 4: Leer die taal van mag

Jaap wou beter Russies praat. Hy het vir Nadya gesê: "Ek wil meer Russies leer."

Nadya het gesê: "Dis goed, Jaap."

Jaap het vinnig geleer. Eendag het hy met 'n Russiese man gepraat. Hulle het oor Rusland en ander lande gepraat.

Later het Jaap vir Nadya gesê: "Nou verstaan ek meer. Dit is opwindend en skrikwekkend."

Nadya glimlag. "Ek is trots op jou, Jaap."

Hulle avontuur het voortgegaan.

Chapter 4: Learning the Language of Power

Jaap wanted to speak Russian better. He told Nadya, "I want to learn more Russian."

Nadya said, "That's good, Jaap."

Jaap learnt fast. One day, he talked to a Russian man. They spoke about Russia and other countries.

Later, Jaap said to Nadya, "Now I understand more. It's exciting and scary."

Nadya smiled. "I'm proud of you, Jaap."

Their adventure continued.